Data Mining
Tng quan

Ngưi dùng có th bàn giao vic qun tr tài khon mng xã hi ca h cho trí tu nhân to.

Data Mining…

Tổng quan

Người dùng có thể bàn giao việc quản trị tài khoản mạng xã hội của họ cho trí tuệ nhân tạo.

Người dùng có thể kết nối bất kỳ mạng xã hội nào và mạng xã hội về môi trường trực tiếp của họ (bạn bè, gia đình, đối tác kinh doanh, nhân viên).

Người dùng trở thành nhà khai thác dữ liệu.

Trí tuệ nhân tạo thêm bạn bè dựa vào các thuật toán cụ thể dựa trên vị trí, mối quan tâm, hoạt động xã hội, việc sử dụng mạng xã hội khác của người đó và các hoạt động của những nhà khai thác dữ liệu khác.

Các tài khoản truyền thông xã hội của những nhà khai thác dữ liệu đang dần được phổ biến với bạn bè.

Một nhà khai thác dữ liệu với hoạt động xã hội trung bình có thể quản lý tới 20.000 bạn bè.

Các nhà khai thác dữ liệu năng động có thể quản lý hàng trăm ngàn bạn bè trong toàn bộ hệ sinh thái của các tài khoản.

Tất cả các nhà khai thác dữ liệu hợp lại trong một mạng lưới duy nhất được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo như thể đó là một tài khoản có khả năng thêm 1.000.000.000 bạn bè.

Mạng lưới các nhà khai thác dữ liệu được phân phối và phi tập trung; nhà khai thác dữ liệu là các doanh nhân độc lập và không bị kết nối với nhau dưới bất kỳ hình thức nào; họ làm việc hoàn toàn theo cách riêng của họ, chỉ có trí tuệ nhân tạo biết và hiểu các mối liên hệ giữa tất cả các nhà khai thác, đặc thù của đối tượng mục tiêu, những người đã được thêm vào danh sách bạn bè và cách thức, thời điểm, lí do tại sao là họ mà không phải ai khác, các phân khúc của đối tượng mục tiêu, hoạt động của đối tượng mục tiêu và các thông số khác.

Trí tuệ nhân tạo quản lý tài khoản của những nhà khai thác dữ liệu theo cách họ chuyển đổi thành một mạng lưới được phân nhánh lớn duy nhất và công ty chúng tôi có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản đó: chúng tôi thấy dữ liệu phân tích về tất cả hoạt động của người dùng trên toàn thế giới; chúng tôi có thể nói chuyện với từng người dùng, cung cấp cho họ hàng hóa, dịch vụ và kiếm tiền từ đó.

Hoạt động như thế nào

Khi chúng tôi cần bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi đưa ra chương trình quảng bá kinh doanh; trí tuệ nhân tạo chọn chiến lược và ngay lập tức tìm thấy đối tượng mục tiêu trong toàn bộ bể các nhà khai thác.

Tiếp theo, trí tuệ nhân tạo kích hoạt Digital Doubles trong mỗi tài khoản của nhà khai thác trong cơ sở dữ liệu mà đối tượng mục tiêu phù hợp được phát hiện.

Các Digital Doubles tham gia vào cuộc đối thoại với những người bạn đã được chọn từ đối tượng mục tiêu, nói chuyện với họ và mời một cách tinh tế để mua sản phẩm hoặc dịch vụ theo chương trình quảng bá kinh doanh của chúng tôi. Digital Doubles trong mỗi tài khoản không sao chép nhau, thay vào đó, chúng giao tiếp theo các chiến lược khác nhau như thể chính những nhà khai thác đang chào bán cho bạn bè của họ.

Các mô hình kiếm tiền

Nhà khai thác nhận được lợi nhuận từ mỗi sản phẩm và dịch vụ được bán bởi chúng tôi. Người dùng thực hiện mua hàng, chúng tôi chốt giao dịch và chia sẻ hoa hồng với các nhà khai thác vì đã mang lại khách hàng. 80% số tiền được chuyển đến các nhà khai thác có những tài khoản mà người mua đã đến và 20% số tiền được chia cho tất cả các nhà khai thác còn lại. Bằng cách này, các nhà khai thác luôn nhận được thu nhập từ mỗi lần bán ngay cả khi bạn bè của họ không quan tâm đến mặt hàng đó hoặc không thuộc nhóm mục tiêu của mặt hàng đó. Trong backoffice của nhà khai thác, họ có thể tắt một số loại hình quảng cáo nhất định và người dùng của họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng nhà khai thác vẫn sẽ nhận được một phần lợi nhuận đến từ quảng cáo mà họ đã tắt trong backoffice của họ. Nhóm mục tiêu của nhà khai thác có thể không muốn mua một số hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhưng nhà khai thác vẫn sẽ nhận được một phần lợi nhuận đến từ quảng cáo mà nhóm mục tiêu của họ sẽ không xem. Chúng tôi làm điều này để tạo động lực của nhà khai thác; chúng tôi nhận thấy điều rất quan trọng là mỗi một nhà khai thác phải luôn là một phần của mạng lưới và ngay cả khi họ không bán được gì trong hôm nay, ngày mai họ có thể sẽ trở thành người tạo khách hàng tiềm năng chính trong mạng lưới.